Ghế Đôn Ottoman

* Ưu đãi 15% khi mua kèm nệm

Áp dụng theo chương trình ưu đãi mùa cưới "Vẹn khởi đầu - Tròn hạnh phúc" từ ngày 16/10-20/11/2019.
https://www.liena.com.vn/uu-dai-qua-tang-mua-cuoi

1.818.000 ₫
2.020.000 ₫ (10%)

Kích thước

Khu vực

Sản phẩm khác

Ghế đuôi giường Liên Á Durant

Ghế đuôi giường Liên Á Durant

Ghế đuôi giường
6.300.000 ₫
5.670.000 ₫
Ghế đuôi giường Liên Á Ines

Ghế đuôi giường Liên Á Ines

Ghế đuôi giường
6.400.000 ₫
5.760.000 ₫
Ghế đuôi giường Liên Á Odila

Ghế đuôi giường Liên Á Odila

Ghế đuôi giường
3.425.000 ₫
3.082.500 ₫
Ghế đôn tròn Liên Á

Ghế đôn tròn Liên Á

Ghế đôn
4.100.000 ₫
3.690.000 ₫
Ghế đôn tròn chân cao Liên Á

Ghế đôn tròn chân cao Liên Á

Ghế đôn
1.814.000 ₫
1.632.600 ₫
Ghế đôn tròn chân ngắn Liên Á

Ghế đôn tròn chân ngắn Liên Á

Ghế đôn
1.700.000 ₫
1.530.000 ₫
Mời bạn thảo luận hoặc đánh giá về sản phẩm này