Bàn Liên Á 14V

* Ưu đãi 15% khi mua kèm nệm

Áp dụng theo chương trình ưu đãi mùa cưới "Vẹn khởi đầu - Tròn hạnh phúc" từ ngày 16/10-20/11/2019.
https://www.liena.com.vn/uu-dai-qua-tang-mua-cuoi
3.150.000 ₫
3.500.000 ₫ (10%)

Kích thước

Khu vực

Sản phẩm khác

Bàn Liên Á Ottoman

Bàn Liên Á Ottoman

Bàn
3.720.000 ₫
3.348.000 ₫
Bàn Liên Á 17V

Bàn Liên Á 17V

Bàn
3.500.000 ₫
3.150.000 ₫
Bàn Liên Á 15V

Bàn Liên Á 15V

Bàn
4.900.000 ₫
4.410.000 ₫
Bàn Liên Á 13V

Bàn Liên Á 13V

Bàn
3.000.000 ₫
2.700.000 ₫
Bàn Liên Á 05V

Bàn Liên Á 05V

Bàn
3.500.000 ₫
3.150.000 ₫
Bàn Liên Á 18V

Bàn Liên Á 18V

Bàn
3.500.000 ₫
3.150.000 ₫
Mời bạn thảo luận hoặc đánh giá về sản phẩm này