Đang tải dữ liệu...
{{lang.loading}}
{{lang.loading}}

{{lang.noitem}}

{{lang.notice}}

  • {{item.code}}

***Những màu trên đây chịu ảnh hưởng bởi phương pháp in cơ học, do vậy màu sắc trên bảng màu này có thể hơi khác so với màu vải thực tế.